รายละเอียดการติดต่อ

JPJ INDUSTRIAL SERVICES (THAILAND) CO., LTD
26/3 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 ประเทศไทย
Phone : +66-38-026-035,+66-33-014-626
Mobile : +669-3140-0038
Email :   jarupong.j@jpj.co.th ,jpjindustrial@gmail.com
Fax :      +66-38-026-036

รูปแผนที่

รูปแผนที่

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com