CSR

 

มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

 

กิจกรรมแข่งขันแบดมินตันเหมันต์ ๙

ระหว่างวันที่ 17-18 ธนวาคม พ.ศ. 2559

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมร่วมสร้างอุโบสภ วัดหนองกรับ จังหวัดระยอง
ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาชุมชนมาบข่าเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62กิจกรรมร่วมสร้างอุโบสภ

                      กิจกรรมพัฒนาชุมชนมาบข่าเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62


04 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 4358 ครั้ง

Engine by shopup.com