ประวัติของเรา

 
    บริษัท เจพีเจ อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (JPJIS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2546 เพื่อการบริการงานก่อสร้าง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริการบำรุงรักษาโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงงานปิโตรเคมี เจพีเจ ประสบความสำเร็จในการบริการงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา Shutdown โรงงาน
เราให้บริการลูกค้าด้วยระบบคุณภาพที่ดีที่สุด และด้วยประสบการณ์ในด้านการบริหารงานจากบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่สุด เป้าหมายของเราคือการลดระยะเวลาการบำรุงรักษาของอาคารหรือโรงงานด้วยนโยบายความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงาน


15 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 5639 ครั้ง

Engine by shopup.com